Teklif İste Dosyaları İndir
Teklif İste Dosyaları İndir
Marmara-Siegener

CASP 2019


CASP 2019

Marmara-Siegener Galvaniz A.Ş nin de sponsorlar arasında bulunduğu , Türkiye de ilk defa yapılacak ‘Uluslararası Çelik İçin Korozyon ve Yüzey Koruma
Sempozyumu (CASP 2019) ve Sergisi’) 22-24 Mayıs 2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. Sempozyumla ilgili detaylara şu siteden ulaşılabilir;

http://www.casp2019.org 

 

 

 

 

Uluslararası Çelik İçin Korozyon ve Yüzey Koruma

Sempozyumu (CASP 2019) ve Sergisi

Korozyon çeliğin ayrılmaz bir fonksiyonu. Önlem alınmazsa, topraktan gelen çelik toprağa dönmeye eğilimlidir. Oysa çelik yıllarca, hatta yüz yıllarca korunup kullanılabilir, bilinçli bir yaklaşımla onun avantajlarından çok uzun yıllar yararlanmak mümkün olabilir. Çelik kullanımını azaltan belki de en önemli özellik korozyon. Buna karşılık üç yöntem akla geliyor:

  • Korozyona karşı yüzeyi koruma (boya, galvaniz, katodik koruma),
  • Korozyona dirençli çelik kullanma,
  • Çelik kullanmayıp, yerine alternatif malzeme kullanma.

Bir dönem otomotiv sektöründe çelik yerine alternatif malzeme kullanılması üzerine ArcelorMittal’in yaptığı ARGE çalışmaları ve kampanya mükemmel sonuç vermişti. Ülkemiz yapı sektöründe ise maalesef alternatif malzemeler egemen ve bu yüzden çeliğin avantajlarından yeterince yararlanılamıyor ve yapısal çelik çok az kullanılıyor.

Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) Tamamlayıcı Malzeme Üreticileri Sektör Danışma Kurulu Endüstriyel Boya Grubu 11 Ağustos 2011 tarihinde yaptığı ilk toplantısında bu konuyu masaya yatırdı ve sektör adına alınabilecek önlemler üzerinde çalışmaya başladı.

Korozyonun Akıl Almaz Maliyeti                     

İlk çalışmalar gösterdi ki, dünya her yıl doğrudan kayıp olarak korozyon nedeniyle 2,5 Trilyon Doları toprağa gömüyor. Bu rakam, NACE International Today tarafından yayımlanan “Korozyon Teknolojisinin Koruma, Uygulama ve Ekonomisine İlişkin Uluslararası Önlemler (International Measures of Prevention, Application and Economics of Corrosion Technology - IMPACT) belgesine dayanmaktadır. Bu da yıllık gayri safi hasılanın yaklaşık % 3,4’üne eşit. Verilen rakamlar doğrudan kayıplara ait, dolaylı kayıplar ise bu rakamı en az iki katına çıkarmakta.

Bu hesaplamaya göre ülkemizin korozyondan kaybı; 2018 öngörülerine göre GSYH (3 trilyon 446 milyar TL) x % 3,4 = 117,2 milyar TL/yıl doğrudan kayıp, bu kaybın en az iki ilâ beş katı olduğu belirtilen dolaylı kayıplarla birlikte yaklaşık 250 ilâ 500 milyar TL/yıl olarak hesaplanmaktadır. Böylece, korozyon ekonomisi ve endüstride korozyon yönetiminin rolü her geçen gün daha da önem kazanmaktadır.

Ne Kadarını Kurtarabiliriz?

NACE’nin yukarıda belirtilen çalışmasında, küresel boyutta korozyon kaybından %15-35 arasında tasarruf sağlanabileceği, diğer bir deyişle tasarrufun 375-875 milyar ABD Doları mertebesinde olabileceği öngörülmektedir. Türkiye ölçeğinde ise, ortalama % 25 tasarruf sağlanabileceği kabul edilirse, her yıl korozyondan 62,5 - 125 milyar TL’nin kurtarılabileceği hesaplanmaktadır.

Buraya kadar kaybın ve tasarrufun sadece parasal boyutundan bahsettik. Konuya, doğanın korunması ve uluslararası rekabetçiliğin arttırılması noktasından baktığımızda kazanç katlanarak büyüyecektir. Bu bakış açısıyla, tüm çelik üreticilerinin “ben bu çeliği nasıl daha uzun ömürlü yapabilirim” diye düşündüklerini ümit ediyorum, aksi takdirde insanoğlu daha uzun ömürlü alternatif malzemeler üzerine çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir.

Tasarruf İçin Bilimsel Çalışma

Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA), konunun küresel boyutta önemini göz önüne alarak, konuyu şu anda başkanlığını yürüttüğümüz Avrupa Yapısal Çelik Birliği’ne (European Convention for Constructional Steelwork - ECCS) taşımaya karar verdi. Bunun sonucunda, gerek endüstri gerek üniversite gerekse kamunun korozyon konusunda dikkatlerini çekmek ve çalışmalarını desteklemek amacıyla TUCSA tarafından, ECCS ile koordineli olarak bir seri sempozyum / konferans yapılmasına karar verildi. Böylece, Uluslararası Çelik İçin Korozyon ve Yüzey Koruma Sempozyumu (International Symposium on Corrosion and Surface Protection for Steel) (CASP 2019) düzenlendi.

22-24 Mayıs 2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek CASP 2019’da üç davetli konuk konuşmacının isimleri ve konuları belirlendi

Prof. Dr. Ali Fuat Çakır (Türkiye) – “Corrosion on Rebars”

Dr. Reza Javaherdashti (İran) – “Importance of the Economy and Ecology in the Assessment Corrosion Practice”

Dr. Rob Francis (Avustralya) – “Atmospheric Corrosivity Surveys and Standards”

Prof. František Walt (Çek Cumhuriyeti) – “Fire Protection by Hot Deep Galvanising in EN1993-1-2 (2020)”

Yurtdışından davet edilen dördüncü kilit konuşmacıdan teyit beklenmektedir.

Sempozyumda sunulacak ve TUCSA tarafından yayımlanacak CASP 2019 Proceedings (Tebliğler) kitabında yer alacak bildirilerden seçilecek bazılarının uluslararası saygın dergilerde de yayımlanması için sürdürülen çalışmalar devam etmekle birlikte, şu ana kadar teyit veren yayınlar şunlardır:

Almanya’da yayımlanan “European Coatings Journal

NACE International yayını “Coatingspro

Korozyon ve Yüzey Koruma Sergisi

Bu yıl 50 kadar tebliğin sunulacağı Uluslararası Çelik İçin Korozyon ve Yüzey Koruma Sempozyumu ile birlikte gerçekleştirilecek Korozyon ve Yüzey Koruma sergisinde sektör paydaşlarının, yeni ürünler ve teknolojideki yenilikler ile tanışma fırsatı da olacak.

CASP’ın Sürdürülebilirliği ve Sürekliliği

Akademik çevrelere ilave olarak, kamunun ve sektörle ilgili sanayi kuruluşlarının da katkıda bulunabileceği ve yararlanabileceği CASP 2019 çalışmalarının sürdürülebilirliği ve sürekliliği iki yılda bir tekrarlanan etkinliklerle sağlanacaktır. Bunun için CASP konferansları; korozyon konusundaki yenilikleri paylaşmak ve ilgili tarafların alabilecekleri endüstriyel, akademik ve yönetsel önlemlere dikkatleri çekmek üzere tek yıllarda İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Bu konudaki ayrıntılı bilgilere http://www.casp2019.org web sitesinden ulaşılabilmektedir.

TUCSA bu çalışmaların, bilinçli paydaşların da katkısıyla her yıl çığ gibi büyüyeceğine, ülkemize ve insanlığa yararlı olacağına inanmaktadır.