Teklif İste Dosyaları İndir
Teklif İste Dosyaları İndir
Marmara-Siegener

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

          Marmara-Siegener Galvaniz A.Ş. olarak vizyon, misyon, ilke ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Entegre yönetim sistemi ile “önce insan” ilkesini vazgeçilmez bir temel unsur olarak kabul etmekteyiz. Kalite, Güven, Çevre, İş sağlığı ve Güvenliği ve Verimlilik odaklı sürekli en yüksek müşteri memnuniyetini sağlamayı amaçlıyoruz.

          Bu amaç doğrultusunda;

• Ürün kalitesi, zamanında teslim ve diğer tüm hizmetlerimizde sürekli yükselen müşteri beklentilerini karşılamayı ve memnuniyetinde sürekliliği sağlamayı,
• Müşteri şikayetlerini etkin olarak ele alıp sonuç odaklı çözümlemeyi,
• Şirketimizin ve markamızın güvenilirliğini koruyarak rakiplerimizi meslektaş olarak görmeyi,
• Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı, Üretim faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan atıkları azaltmak için çalışmayı, geri kazanımını sağlamayı ve uygun yollarla bertaraf etmeyi,
• Enerjiyi verimli kullanmayı, çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumayı,
• Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve iş kazalarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi, gereken eğitimleri vererek ve sürekli tekrarlayarak en iyi koruyucu olan” Güvenlik Bilincini “oluşturmayı,
• Riskleri etkin bir biçimde yöneterek tüm süreçlerini sürekli iyileştirmeyi,
• İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmayı,
• Çalışanlarını aktif katılıma özendirmeyi ve açık iletişim ortamı sağlamayı,
• Gücümüzün kaynağı olan çalışanlarımızın bilgi ve deneyimini sürekli eğitim ile destekleyip bireysel gelişimlerini sağlayarak, bilinçli çalışmalar ile tüm faaliyetlerimizin ve sistemimizin gereklerini yerine getirmeyi,
• Uygunluğumuzu ve yeterliğimizi kontrol ederek etkinliğimizi proses yaklaşımı içinde sürekli iyileştirmeyi,
• Ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine uymayı, Kanunların ve Standardının gereklerine uygun sistemler kurmayı, uygulamayı ve etkinliğini sürekli gözden geçirerek geliştirmeyi,
• Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, ürün ve proseslerimizde tasarım ve geliştirme çalışmaları yapmayı,
• Şirket performansı ve üretimin verimliliğini artırmayı, Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlanmayı, değerlendirilmeyi, izlenmeyi ve gerektiğinde aksiyonlar almayı,
• Tüm faaliyetlerinde bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamayı,
• Paydaşlarıyla ilişkileri şeffaf bir biçimde ve ortak akıl ile yönetmeyi,
• Tedarikçilerini desteklemeyi ve geliştirmeyi,


          “Bireyin Gelişimi Toplumun Gelişimidir” anlayışı içinde Toplam Kalite Yönetimi anlayışımızı geliştirip, gereklerini yapmayı taahhüt eder ve başarılarımızın devamını dilerim.

          GENEL MÜDÜR